Friday 2 July 2021

Switzerland v Spain — 17:00 BST on ITV
Belgium v Italy — 20:00 BST on BBC One

Saturday 3 July 2021

Czech Republic v Denmark – 17:00 BST on ITV
Ukraine v England — 20:00 BST on BBC One